Husqvarna motorne žage

Sprehod skozi gozd po krajinskem parku Lahinja - maj 2020

16.05.2020

Krajinski park Lahinja

Za tokratni majski sprehod sem se odpravil v Belo krajino, natančneje v krajinski park Lahinja. Krajinski park obsega sedem kilometrov zgornjega toka reke Lahinje z njenim izvirom. Tu se gozd prepleta z reko v prijetni in spokojni harmoniji. Lepo urejene in označene poti vodijo mimo številnih naravnih in kulturnih spomenikov. Spoznavamo lahko številne obvodne rastline in drevesa in uživamo v sprehodu v gozdu ob tako počasi tekoči reki Lahinji, da njenega toka skoraj ne bomo opazili.

Izhodišče za sprehod je lahko eno izmed dveh parkirišč, do katerih vodita obcestni tabli v bližini vasi Veliki Nerajec med Črnomljem in Vinico. Na ogled se odpravimo peš. Hodili bomo 3 do 4 ure in prehodilo okoli 14 km. Pot lahko opravimo tudi s kolesom, saj so poti primerne tudi za kolo.

Krajinski park Lahinja - gozd

Gozd v krajinskem parku Lahinja

Na sprehodu bomo lahko opazili nekatere belokranjske značilnosti, tudi brezov gozd se bo našel med njimi in pa steljniki.

Brezov gozd

Med večjimi znamenitostmi parka so Nerajski lugi. Gre za 18 ha veliko površino nizkega barja, mokrotnih travnikov, visokega šašja in poplavnega gozda. Skozi poplavni gozd, v katerem prevladujejo jelše, je urejena vijugasta lesena pot na kolih, ki nam omogoča, da si ga ogledamo od blizu.

Jelše v Nerajskih lugih

Nerajski lugi

Nerajski lugi

Nerajski lugi

Sprehod po višje ležečih delih nas bo peljal skozi gozdove, kjer bomo lahko občudovali hrast graden, bukev, gaber in druge drevesne vrste, naleteli pa bomo tudi na mlad pionirski borov gozd. Ob vodi pa prevladujejo predvsem jelše, vrbe, pa tudi dob se bo našel.

Gozd v krajinskem parku Lahinja nad izvirom Lahinje

Hrast

Gozdna pot

Lahinja je dobrih 33 kilometrov dolga reka, ki ima v zgornjem toku zelo majhen padec in zato zelo vijugast tok. Na izviru je bistra, kmalu pa postane kalna in ob pravi svetlobi turkizno sivkaste barve. Po njeni gladini se drsajo drsalci, naokoli švigajo kačji pastirji v vodi pa počasi plavajo ribe.

Izvir Lagnje
Izvir Lahinje

Lahinja

Gozd in reka se na nekaterih mestih tesno prepletata. Drevesa rastejo čisto na robu rečnega brega in se z vejami priklanjajo nizko nad vodno površino.

Lahinja

Reka Lahinja, ki teče skozi gozd

Reka Lahinja med travnikom in gozdom

Reka Lahinja

 

 

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem