Veter v začetku februarja podrl 140 tisoč m3 lesa

13.02.2020

Zlomljeno drevo

Zavod za gozdove je sporočil, da je bilo v prvi polovici februarja poškodovanega drevja v celi državi za približno 140.000 m3, od tega je največ smreke. Gre za okvirno oceno po prvem pregledu, končni podatki se lahko spremenijo oz. povečajo.

Največ poškodb je na Kranjskem gozdnogospodarskem območju (70.000 m3, večina na območju med Brnikom in Kranjem), kjer so bile poškodovana posamezna drevesa, veter pa je poleg posamičnih dreves lomil tudi na večjih gozdnih površinah. Sledi Mariborsko območje, kjer je prva ocena poškodovanosti 25.000 m3, poškodbe pa so bile največje na širšem območju Slovenske Bistrice. Več poškodb je tudi na Blejskem območju, zlasti na planoti in pobočjih Jelovice ter na Murskosoboškem območju.

Ker je med poškodovanim drevjem največ smreke, obstaja velika nevarnost, da se na nepravočasno pospravljenih smrekah namnožijo smrekovi podlubniki. Zato je zelo pomembno, da lastniki čim prej odkrijejo podrta drevesa in jih posekajo oz. izdelajo ter spravijo iz gozda.

Zavod za gozdove Slovenije bo v naslednjih dneh podrobneje pregledal prizadeta območja. V najkrajšem možnem času bo tudi označil drevje za posek in izdal odločbe prizadetim lastnikom. S posekom poškodovanih dreves lahko lastniki gozdov začnejo pred izdajo odločbe Zavoda za gozdove Slovenije, morajo pa o začetku del obvestiti svojega revirnega gozdarja, pri katerem dobijo vse dodatne informacije. Posek polomljenih in prevrnjenih dreves je izredno nevarno opravilo, zato naj lastniki sami izvedejo sečnjo le le, če so za to usposobljeni in opremljeni, drugače naj raje najamejo usposobljene gozdne delavce.

Lastniki gozdov in obiskovalci gozdov na prizadetih območjih naj bodo pri gibanju v gozdu previdni, saj je v krošnjah ostalo veliko odlomljenih vej, ki zaradi svoje teže in velike višine lahko povzročijo hude poškodbe.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem