Uniforest

Letos predvideni štirje razpisi MKGP za gozdarstvo

11.02.2021

V tulce zviti bankovci evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021, ki predvideva objavo 28 javnih razpisov (JR) v skupni vrednosti 183,3 milijona evrov. Od tega bodo gozdarstvu in lastnikom gozdov namenjeni štirje razpisi.

Okvirno bodo razpisi objavljeni:

  • junij 2021 – razpis za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa,
  • julij 2021 – razpis za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa,
  • september 2021 – razpis za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi,
  • september 2021 – razpis za pokritje stroškov ustanovitve in delovanja skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju, ki so bila priznana na podlagi predpisov, ki urejajo priznanje skupin in organizacij proizvajalce.

Ministrstvo sicer opozarja, da so meseci objav zgolj okvirni in se lahko spremenijo. Zato je priporočljivo spremljati javne objave razpisov.

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa