HUSQVARNA 592 XP®

Nova tematska učna pot: Risova učna pot

30.09.2021

Oznaka za risovo učno pot

Tematske učne poti (gozdne, naravoslovne, vodne itd.) privabljajo številne uporabnike, ki se želijo na zanimiv način seznaniti z naravo. Številnim učnim potem v Sloveniji se je v petek, 24. septembra 2021 pridružila nova. V Kočevju so odprli tematsko pot Risova učna pot, ki je nastala v sodelovanju partnerjev projekta LIFE Lynx z lokalnimi organizacijami. Pot je pomembna pridobitev za ogroženo populacijo risa, obiskovalcem pa ponuja pristno doživljanje lokalnega naravnega okolja.

Risova pot obiskovalcem na poljuden način odstira vpogled v življenje risov in izzive s katerimi se sooča njihova populacija. Pri oblikovanju vsebine in didaktičnih igral sta strnila moči projektna partnerja Zavod RS za varstvo narave - OE Novo mesto in Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani. Skrbno načrtovana učna pot komunicira z obiskovalcem na način, da mu podaja izbrane informacije in ga aktivno vključuje v raziskovanje risa in gozda kot njegovega življenjskega prostora. “Navdih za novo tematsko pot smo našli v risinji Mali, ki je potomka prvega doseljenega risa Goruja in hkrati dokaz, da so se novo doseljeni risi uspešno vključili v dinarsko populacijo”, je pojasnila Irena Kavčič, iz Oddelka za biologijo na Biotehniški fakulteti. Risinja Mala tako na igriv način k raziskovanju nove učne poti nagovarja najmlajše obiskovalce.

Pred kočo pri Jelenovem studencu

Vsebina poti obiskovalce seznanja z risom in njegovo vlogo v ekosistemu. “Ris za svoj obstoj potrebuje večja območja strnjenih gozdov z manjšo poseljenostjo ljudi. Njegova stalna prisotnost v gozdu je znak za zdrav in bogat gozdni ekosistem. Z varovanjem risa, ki je tudi kvalifikacijska vrsta naravovarstvenega omrežja Natura 2000, varujemo njegov življenjski prostor in biotsko raznovrstnost” je poudarila Nina Jankovič iz Zavoda RS za varstvo narave - OE Novo mesto.

Pred postavitvijo informacijskih tabel in didaktičnih pripomočkov na poti so na trasi poti veliko pomagali in postorili zaposleni v lokalnih ustanovah. Z veliko mero razumevanja je k obnovi in vzpostavitvi poti pristopila družba SiDG d.o.o., ki je traso poti očistila, mestoma izboljšala prehodnost poti ter poskrbela za urejenost gozda vzdolž poti. S pomočjo prostovoljcev - članic in članov Planinskega društva Kočevje so oživele markacije na poti, lesena maketa risa, ki bo obiskovalce pozdravila na začetku poti pa je bila izdelana s finančno pomočjo Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje. Pri načrtovanju, koordinaciji dela na učni poti in pri reševanju skupnih izzivov so pomagali zaposleni na OE Kočevje Zavoda za gozdove Slovenije.

Točka na Risovi učni poti

Risova pot je opremljena z vsebinami in didaktičnimi pripomočki preko katerih obiskovalci lahko preizkusijo svoje in risje sposobnosti. Spomladi 2022 bodo pripravili še brošuro za najmlajše, ki bo preko zabavnih iger in ugank odstirala skrito življenje risov. Prav tako bodo v okviru projekta izdelane tudi e-lekcije, ki bodo učiteljem in učencem dostopne na spletu.

Izhodišče za obisk je Koča pri Jelenovem studencu nad Kočevjem (Podgorska ulica 63, Kočevje). Do koče vodi makadamska cesta iz Kočevja, parkirati pa je mogoče v bližini koče. Iz Kočevja je mogoče priti tudi peš, in sicer po Kalanovi poti (1 uro 15 minut) ali po Grajski poti (1 uro 20 minut).

Fotografije: LIFE Lynx