Akcija ob nakupu motornih žag

Mednarodna konferenca: »Gozdovi v rokah žensk - da tudi me gospodarimo z gozdovi«, Bled 17.11.2022

15.11.2022

Gozdarstvo je v Sloveniji še vedno predvsem v domeni moških, vse več žensk pa zaseda nekatera pomembna delovna mesta in tudi delež gozdark se povečuje.

S ciljem okrepitve gozdarskega sektorja na območju Podonavja na lokalnem, regionalnem in mednarodnem nivoju s pomočjo večjega vključevanja žensk, so julija 2020 na Gozdarskem inštitutu Slovenije začeli izvajati mednarodni projekt »Gozdovi v ženskih rokah« Fem4Forest (Forests in Women's Hands), ki je sofinanciran v sklopu programa Interreg Danube Transnational Programme. V projekt je vključenih 14 partnerjev iz 10 držav (Slovenija, Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Romunija, Češka, Bolgarija, Ukrajina). Projekt ponuja nov in inovativen pristop pri izobraževanju in mentorstvu, z željo spodbuditi in omogočiti bolj dejavno vlogo žensk v vseh segmentih gozdarskega sektorja.

Z mednarodno konferenco, ki bo potekala na Bledu v četrtek 17.11.2022, organizatorji želijo osvetliti vlogo žensk v družbi, v politiki in predvsem v gozdarstvu. Konferenco bo odprla ministrica za Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ga. Irena Šinko, sledili bodo nagovori direktorja Gozdarskega inštituta Slovenije, direktorja Zavoda za gozdove Slovenije ter predsednika Združenja lastnikov gozdov Slovenije.

Prvi del konference bo posvečen vlogi ženske v družbi. Katarina Bervar Sternad, Špela E. Koblar Habič, Marko Pogačnik, Lučka Kajfež Bogataj in Lesya Loyko bodo govorili o vlogi žensk skozi oči nevladnih organizacij, pri popularizaciji gozdarstva in ohranjanja narave, predstavljen bo ženski princip skozi oči umetnika, pomen žensk pri omejevanju posledic klimatskih sprememb ter vloga žensk v času vojne v Ukrajini.

V okviru projekta Fem4Forest (Gozdovi v ženskih rokah) so imeli priložnost preučiti in primerjati vlogo žensk v Podonavju, razviti orodja (npr. usposabljanje, mentorski programi) in prenesti primere dobrih praks tudi v Slovenijo (npr. gozdni sprehod). Več rezultatov pa bodo predstavili projektni partnerji. V popoldanskem delu bo mogoče spoznati nekaj vzornic v gozdarstvu ter poklepetali z mentoricami. Na konferenci pa bodo ustanovili mednarodno združenje žensk v gozdarstvu – WOFO Internationa (Women in forestry international).

Na konferenco je prijavljenih več kot 260 udeležencev iz 38 držav.

Nekaj podatkov o zastopanosti žensk v gozdarstvu v Sloveniji:

  • 41 % je ženskih lastnic gozda, v lasti imajo praviloma manjše posesti.
  • Zavod za gozdove Slovenije ima med svojimi zaposlenimi 13 % žensk. Izmed teh jih ena tretjina opravlja delo revirne gozdarke.
  • Gozdarski inštitut Slovenije ima med raziskovalci 35 % žensk.
  • Družba Slovenski državni gozdovi, zaposluje 12 % žensk in od tega le 4 % gozdark.
  • MKGP-Direktorat za gozdarstvo in lovstvo ima 28 % od vseh zaposlenih žensk gozdark.
  • Gozdarska inšpekcija: 33,3% gozdarskih inšpektoric
  • Srednja gozdarska in lesarska šola v Postojni in Mariboru: Šoli skupaj zaposlujeta 21 učiteljev za področje gozdarskih strokovnih predmetov. Samo ena izmed njih (5 %) je ženska. V štiriletni program je bilo (2020/21) vpisanih 117 učencev, od tega pa 8 % žensk.
  • Študentke gozdarstva: Od sprejetja bolonjskega sistema leta 2007 so ženske predstavljale 16 % diplomantov na prvi in drugi bolonjski stopnji. Med doktorji znanosti, ki so študij zaključili v zadnjih 20 letih, so ženske predstavljale 35 % vseh študentov.
  • BF-Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire ima med svojimi zaposlenimi 29 % žensk.

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa