Husqvarna 560XP Mark II

Pozorno pri nabiranju gob in drugih gozdnih sadežev

04.10.2023

Jesenski gozd s sončnimi žarki

V jesen smo že pošteno zakorakali in po gozdovih že rastejo gobe, kmalu pa bo zorel tudi kostanj. Čeprav je sprehajanje po gozdovih pri nas prosto dovoljeno (razen izjemoma, kot so npr. pragozdovi), pa pri nabiranju gozdnih sadežev obstajajo določene omejitve. Zato bo Gozdarska inšpekcija letošnjo jesen izvajala poostreni nadzor.

Že v avgustovskih akcijah so inšpektorji in nadzorniki ugotavljali, da se večina ljudi zaveda, da so v gozdu na obisku ter se temu primerno tudi obnašajo. Obstajajo pa tudi izjeme, ki se v gozdu obnašajo nevestno, ki na primer:

  • uporabljajo gozdne ceste v neskladju z režimom njihove uporabe,
  • nepravilno parkirajo svoja vozila v naravnem okolju,
  • nabirajo gobe v mirnih conah,
  • nabrane gobe prenašajo v plastičnih vrečkah,
  • kurijo in kampirajo v gozdu.

Vsak obiskovalec gozdov, predvsem pa nabiralci gozdnih sadežev, naj bi poznali osnovna pravila, ki veljajo v gozdovih.

Režim uporabe gozdne ceste je razviden iz prometne signalizacije, ki je postavljena na začetku prometnice. Običajno je to prometni znak »Prepoved prometa za vsa vozila«, ki ga dodatno dopolnjujejo pojasnjevalne table. Prepoved velja tudi za običajna in električna kolesa.

Mirne cone so obsežnejši deli gozdnega prostora, v katerih se omejijo oziroma prepovejo dejavnosti, ki vznemirjajo gozdne živali.

Gobica z listkom na klobučku

Posameznik lahko nabere največ 2 kg gob za lastno uporabo. Pri tem pa je treba biti pozoren, da:

  • ne nabiramo zavarovan vrst gliv,
  • ne nabiramo glive na območjih, kjer je to prepovedano (različna zavarovana območja),
  • se izogibamo mirnim conam,
  • se izognemo obisku področji, ki so jih prizadele poplave in zemeljski plazovi saj so tam številne gozdne prometnice poškodovane.

Prav tako lahko obiskovalec gozda rekreativno nabere na dan do 2 kg plodov, mahov in kostanja ter do 1 kg zelnatih rastlin, razen rastlin, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo zavarovanih rastlinskih vrst. Nabiranje rastlin in mahu naj bo posamezno, da se na enem območju ne potrga ali pobere vseh rastlin oz. mahu.