Oglas odgovorna raba gozdov

V prvi polovici leta 2023 v gozdovih za 6,6 milijona evrov škode

08.09.2023

Podrto drevje

Zavod za gozdove Slovenije je na osnovi izdanih odločb izračunal, da je bilo do 21. junija 2023 zaradi vetrolomov in podlubnikov poškodovanega za 430.000 m3 drevja. Ocenjena škoda znaša 6,6 milijona evrov, ker pa ocena še ni dokončna, bo škoda lahko še večja.

Pri izračunu je upoštevano, da je škoda zaradi prenamnožitve podlubnikov, močnih vetrov in snega nastala v starejših razvojnih fazah gozda, okrog dobe zrelosti ter da se je čisti donos zmanjšal le zaradi nižjih prihodkov od prodaje razvrednotenega lesa, ki je ocenjen v povprečju 20 €/m³ zaradi napada podlubnikov in 5 €/m³ zaradi snega in vetra. S strani podlubnikov je bilo največ napadenih dreves na gozdnogospodarskih območjih Kranj, Ljubljana, Tolmin, Bled, Kočevje in Slovenj Gradec. Največ poškodb, večinoma posamičnih dreves je bilo zaradi snega poškodovanih na gozdnogospodarskih območjih Slovenj Gradec, Maribor in Novo mesto, zaradi vetra pa na Gozdnogospodarskem območju Kranj.

Letos bo škoda v gozdovih še bistveno večja, saj je bilo v julijskih neurjih poškodovanega za okoli 540.000 m3 lesa. Lastniki gozdov pa občutijo tudi padanje cen zaradi prenasičenosti trga predvsem s smreko. Težave s podlubniki imajo namreč tudi v sosednjih državah.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem