Občine prejele prva sredstva za obnovo gozdnih cest po ujmi 2023

05.07.2024

Država je včeraj občinam, ki so prijavile škodo na gozdnih cestah povzročeno s strani ujme 4. avgusta 2023. Občine bodo sedaj lahko začele sanirati povzročeno škodo.

V ujmi 4. avgusta 2023 je bilo poškodovanih 2.626 km gozdnih cest, kar predstavlja 22 % vseh gozdnih cest na območju Slovenije. Vlada je dodelila občinam sredstva v višini 42,8 milijona evrov. Izplačilo je predvideno v dveh obrokih. Včeraj je bilo izplačanih 17 milijonov evrov.

Prvi obrok omogoča začetek obnovitvenih del. Občine bodo drug obrok prejele po koncu opravljenih del, ko bodo vložile zahtevek za povračilo. Skrajni rok za vložitev zahtevka za povračilo je 30. september 2028.