Poročilo o stanju slovenskih gozdov v letu 2023

03.07.2024

Naslovnia poročila o stanju gozdov

Gozdarski inštitut Slovenije je objavil poročilo o stanju gozdov v letu 2023. Stanje slovenskih gozdov se že od leta 2014 poslabšuje, se je pa v lanskem letu malenkost izboljšalo, vsaj kar se tiče osutosti krošenj.

Ocena poškodovanosti gozdov temelji na oceni osutosti krošenj. Povprečna osutost krošenj na spremljanih ploskvah se je v letu 2023 zmanjšala za 0,6 %, vendar pa še vedno ostaja na visoki ravni (31 %). To je bistveno več kot v drugih evropskih državah, kjer ocenjujejo osutost krošenj, kjer je ta v povprečju znašala 23,8 %. Manjše izboljšanje osutosti lahko pripisujemo večji količini padavin v letu 2023. Povprečna osutost listavcev je znašala 31,03 % in iglavcev 30,83 %.

Gozd v Kočevskem rogu

V letu 2023 je bilo poškodovanih 41 % dreves. Najpogostejši vzrok poškodovanosti so žuželke in glive, sledijo pa fizikalni dejavniki, kot so kamenje, žled in mraz. Nezanemarljiv podatek je tudi, da so pogost vzrok za poškodbe dreves gojitveni ukrepi in gospodarjenje z gozdom.

Zaradi zadostne količine padavin je bil prirastek bukve večji kot v letu 2022, vendar pa je bila masa listov nižja kot v preteklih letih.

Raziskovalci gozdarskega inštituta ugotavljajo, da se povprečne letne temperature na vseh ploskvah, kjer spremljajo stanje gozdov, povečujejo. Zaradi tega so zaznali spremembe v vrstni sestavi rastlin pri tleh. Vedno več je toploljubnih rastlin.