Na čelu ThinkForest dr. Janez Potočnik

 • 01.07.2019
 • Nekdanji evropski komisar dr. Janez Potočnik je bil izbran za predsednika foruma o prihodnosti gozdov ThinkForest, ki deluje v sklopu EFI – evropskega gozdarskega inštituta. ThinkForest povezuje oblikovalce politik, znanstveno skupnost in druge posameznike in organizacije, ki jih zanimajo vseevropska vprašanja, povezana z gozdovi in povezanimi oblikami ekonomije.

  Eden izmed pomembnih razlogov za izvolitev Janeza Potočnika je njegovo delovanje na področju uvajanja krožnega gospodarjenja, poleg tega pa je že v preteklosti sodeloval z EFI kot strateški svetovalec za biogospodarsko problematiko. Biogospodarstvo pomeni gospodarstvo, ki kot surovine za industrijsko proizvodnjo, hrano, krmo in za proizvodnjo energije uporablja biološke vire in odpadke. Po njegovem mnenju imajo gozdovi, trajnostno gospodarjenje z njimi in izdelki, ki izhajajo iz gozdov največji potencial pri povezovanju krožnega gospodarstva in biogospodarstva.

  Potočnik je prepričan, da gozdna politika igra osrednjo vlogo v podnebni politiki. Po njegovem mnenju vse kar naredimo v gozdu neposredno vpliva na podnebje. Številni to podcenjujejo, se pa tega zavedajo v državah, kjer prevladuje gozd in imajo staro zakonodajo, ki ščiti raznolikost gozdov in preprečuje njihovo izsekavanje.

  Gozdovi so pomembni pri ohranjanju ekosistema kot celote. Prepričan je, da lahko ohranimo kulturno in naravno dediščino gozdov, pri tem pa lahko proizvajamo okolju prijazne izdelke, ki temeljijo na surovinah iz gozda. Kot primer uspešnega projekta navaja Naturo 2000, preko katere je v Sloveniji zaščitne 37 % površine.

  Fotografija: Martti Kainulainen, Lehtikuva

  Vira: EFI, 30.6.2019 in Forest.fi, 27.6.2019

   

  Intergozd - vaš drzužabnik v gozdu