Z drevesi, ki vsebujejo probiotike, nad onesnažena tla

Vitli Krpan

Plantaža topolovDrevesa imajo sposobnost odstranjevanja različnih polutantov iz tal, ki jih preko naravnih procesov razgradijo na nenevarne snovi, ali pa skladiščijo. Nekatere drevesne vrste, kot so npr. topoli, so zaradi svoje hitre rasti pri tem zelo uspešni. Polutanti so škodljivi drevesom in vplivajo na njihov razvoj. Raziskovalci Univerze v Washingtonu so odkrili, da nekatere probiotične bakterije ščitijo drevesa pred polutanti in pospešijo naravni proces njihove razgradnje.

Raziskavo, ki so jo zaključili leta 2017, so izvedli v ZDA na območju, kjer je bila podtalnica onesnažena s trikloretilenom. Trikloretilen je pogosto prisoten v zemlji na industrijskih področjih. Uporablja se za razmaščevanje in kot topilo. Je kancerogena snov, ki jo ljudje največkrat zaužijemo z onesnaženo vodo ali dihanjem onesnaženega zraka. Čiščenje območij, onesnaženih s trikloretilenom, je drago in zapleteno, saj je treba onesnaženo zemljo pred čiščenjem odkopati, podtalnico pa izčrpati in prečistiti.

Skupini raziskovalcev je s preizkušanjem vzorcev topolov, ki so rasli na onesnaženem območju, uspelo izolirati več kot 100 različnih bakterij, ki so bile prisotne v drevesih. Bakterije so nato gojili na gojiščih, ki so vsebovala trikloretilen. Na ta način jim je uspelo določiti bakterije, ki uspešno razgrajujejo trikloretilen na neškodljive snovi. S temi bakterijami so »okužili« sadike topolov, ki so jih posadili na onesnažena območja. Že po enem letu se je izkazalo, da so topoli, ki so imeli izbrane bakterije, večji, bolj zdravi in bolj robustni od dreves, ki bakterij niso imela. Po treh letih so bila drevesa z bakterijami še vedno bistveno bolj robustna, v deblih pa je bila količina trikloretilena bistveno manjša, kot pri netretiranih drevesih.

Raziskava je pokazala tudi močno zmanjšanje vsebnosti trikloretilena v zemlji in vodi, okoli korenin topolov pa je bilo zaznati povečan delež neškodljivega klorida, ki je produkt razgradnje trikloretilena.

Uporaba probiotikov pri drevesih obeta veliko pri čiščenju onesnaženih območij, saj je cenovno ugodna, učinek pa zelo velik. Ker se uporabljajo drevesa, gre za trajnostni pristop, ki ima, poleg čiščenja, še druge pozitivne učinke.

Vir: University of Washington, 14.8.2017