Evropski teden gozdov 2017

Naučite otroke varno uporabljati internet - Safe.si
 • 10.10.2017
 • Evropski teden gozdov10. oktober 2017 - Evropski teden gozdov je prireditev, ki na pobudo Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) poteka vsaki dve leti. Letos poteka od 9. do 13. oktobra 2017, osrednji dogodek pa bo v Varšavi na Poljskem. Evropski teden gozdov 2017 izpostavlja pomen evropskih gozdov za varstvo naravnega okolja, blaginjo ljudi in prilagajanje na podnebne spremembe. V Evropi gozdovi pokrivajo 33 % površine, skoraj 14 % gozdov je pod posebno zaščito zaradi varstva biotske raznovrstnosti, zaloga lesa v evropskih gozdovih pa znaša 35 milijard m3 in se vsako leto še poveča. V tem se zrcali načelo trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, ki je bilo v gozdarstvu prvič zapisano že pred več kot 300 leti.

  Slovenija zelo uspešno uresničuje zavezo trajnostnega, sonaravnega in mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi. S skoraj 59 % deležem gozdov, z lesno zalogo na hektar gozda, ki je za 80 % višja, kot znaša povprečje v Evropi, z ohranjenimi naravnimi gozdnimi sestoji in enim najvišjih deležev gozdov (45 %) v Evropi, ki so pod posebnim varstvom v okviru mreže Natura 2000, ohranjamo svoje gozdove tudi za prihodnje rodove.

  Naravne ujme, ki so zaradi podnebnih sprememb vse pogostejše, so v zadnjih štirih letih prizadele večino slovenskih gozdov, od žledoloma do obsežnega napada smrekovega lubadarja, in to v obsegu ki ga v zgodovini ne pomnimo. Dobrih 60 % letno posekanega lesa v Sloveniji je rezultat sanitarnih sečenj. Samo zaradi smrekovega lubadarja smo v lanskem letu posekali 2,3 milijona m3 lesa smreke, letošnja skupna količina poseka napadenih smrekovih dreves pa naj bi bila za 20 do 30 % nižja. To nakazuje, da se napad lubadarja, kljub letošnjemu dodatnemu razmahu podlubnikov zaradi vročega in suhega poletja, le umirja.

  Stisko slovenskih gozdov je začutila tudi 14-letna Primorka Caroline Ulaga, ki je s svojo sliko »In the night – trees are crying for help« zmagala na evropskem likovnem natečaju na temo »Gozdovi, naše skupno dobro«, ki je pod okriljem organizacije FAO potekal ob Evropskem tednu gozdov.

  Gozd

  Ohranitev in razvoj slovenskih gozdov sta v veliki meri odvisna od lastnikov gozdov in od njihovega skrbnega gospodarjenja z gozdom. Ob letošnjem Evropskem tednu gozdov, bo Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) podelil priznanja najbolj skrbnim lastnikom gozdov za leto 2017. Izbor najbolj skrbnih lastnikov gozdov iz vsake območne enote ZGS je že opravljen, podelitev priznanj 14 nagrajencem pa bo v petek, 13. oktobra 2017, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, v okviru sejma Narava Zdravje. Izbor najbolj skrbnih lastnikov gozdov je v Sloveniji že tradicija, saj je letošnji že devetnajsti po vrsti. Zavod za gozdove Slovenije v okviru Evropskega tedna gozdov 2017 pripravlja še več drugih aktivnosti na sejmu Narava zdravje, ki bo potekal med 12. in 15. oktobrom 2017. Leto 2017 je namreč Leto trajnostnega turizma za razvoj. Turizmu v Sloveniji dajejo ključen pečat gozdovi in ohranjeno naravno okolje. Na ploščadi Gospodarskega razstavišča bo zrasel gozdiček, v katerega bodo gozdarji povabili otroke, da se jim pridružijo pri aktivnostih gozdne pedagogike, vse bolj priznane tehnike učenja v gozdu in o gozdu. Na sejmu se bodo zvrstila številna zanimiva predavanja o zdravju, gibanju, učenju, ljudskem izročilu in hrani iz gozdov.

   

  Knjiga drevesne vrste na slovenskem