Husqvarna 560XP Mark II

Film Triglavski gozdovi (1966)

16.12.2014

Spravilo lesa Triglavski gozdovi je poučen in informativen film o pomenu gozdov na Pokljuki, Jelovici in Mežaklji ter o dejavnosti GG Bled. Film je nastal v letih 1964 in 1965. Je edinstven in podroben prikaz gospodarjenja z gozdovi v 60-tih letih 20. stoletja. Je zanimiv izsek iz zgodovine gozdarstva. Film prikazuje načrtovanje gozdov, sečnjo in spravilo lesa, ter prevoz lesa iz gozda.

Film Triglavski gozdovi traja 25 minut. Posnel ga je Filmservis Ljubljana v sodelovanju z GG Bled. Prvič je bil predvajan leta 1966.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem