Gospodarjenje z gozdom za lastnike gozdov

10.07.2012

knjiga gospodarjenje z gozdom10. jul. 2012 - Če govorimo o knjigah, ki so pomembno branje za lastnike gozdov, potem ne smemo mimo knjige, ki jo je pripravil Mirko Medved z 28 sodelavci. Gospodarjenje z gozdom za lastnike gozdov je delo, ki bo vsakemu lastniku gozdov podalo temeljit vpogled v gozd, njegovo delovanje in v pravilno upravljanje z njim.

Knjiga je sestavljena iz šest poglavij. V prvem poglavju spoznamo nekaj splošnih informacij o gozdovih v svetu, Evropi in Sloveniji. Sledi poglavje o gozdu kot ekosistemu. Avtorji nam na široko predstavijo pomen gozdov za naše okolje, njegove vplive, funkcije in zgradbo. V tretjem poglavju spoznamo, kaj je to gozdnogospodarsko in gozdnogojitveno načrtovanje in kako se izvaja gojenje gozdov. Sledi obsežno poglavje o zdravju gozda, kjer so predstavljena najpogostejše težave, bolezni in škodljivci, ki prizadenejo gozd. Poglavje Pridobivanje lesa je namenjeno spoznavanju procesov gozdne proizvodnje. Zadnje poglavje pa je podrobna predstavitev gozdnih proizvodov. Največ pozornosti so avtorji posvetili lesu.

Vsebina knjige je obsežna, podrobna in dobro napisana. Je dokaj strokovna, predvsem pa je preveč teoretična. V njej manjkajo praktični nasveti, ki jih lastniki gozdov zagotovo potrebujejo. Knjiga je odličen učbenik o gozdu, ki bo prišel prav vsem, ki bi radi gozd in gospodarjenje z njim spoznali bolj podrobno, manj pa bodo z njo zadovoljni tisti, ki bi radi bolj praktične informacije kako ravnati z gozdom in organizirati gozdno proizvodnjo.

Knjiga je izšla pri založbi Kmečki glas leta 2011. Njena cena je 30 €.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem