Uniforest

Gozdarski sektor naj bo bolj proaktiven na ravni EU

 • 04.11.2019
 • EU zastava

  Odhajajoči podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen je pozval celotni gozdarski sektor, da se začne bolj aktivno ukvarjati s promocijo in lobiranjem za svoje interese na ravni Evropske unije. Evropska komisija in Evropski parlament imata premalo strokovnega znanja o gozdovih in gozdarstvu in zato težko ščitita interese evropskega gozdarstva.

  Poznavanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi je v krogih tistih, ki oblikujejo evropske politike skromno. Ker EU nima skupne gozdne politike, se z izzivi, povezanimi z gozdovi in gozdarstvom, ukvarjajo različni sektorji: kmetijski, okoljski in klimatski. Dodatno težavo predstavlja tudi dejstvo, da države, bogate z gozdovi, nasprotujejo skupni gozdni politiki EU.

  Zaradi podnebnih sprememb in debat, ki potekajo okoli te teme, se je močno povečalo zanimanje za gozdove in njihov prispevek k zmanjševanju ogljikovega dioksida v zraku. Zaradi tega bi moral gozdarski sektor postati veliko bolj proaktiven pri pojasnjevanju, kako lahko gozdovi vplivajo na zmanjšanje učinka podnebnih sprememb.

  Po mnenju podpredsednika Komisije je sedaj čas, da se države, bogate z gozdovi, med seboj povežejo in začnejo sodelovati. Največji poudarek bi morali dati novim možnostim izkoriščanja gozdov.

  Uradniki Evropske unije se zavedajo pomena gozdov, vendar gozdovi ne predstavljajo ene izmed prioritet, ker je premalo uradnikov, ki imajo dovolj znanja o gozdovih. Ker se gozdna problematika obravnava v različnih sektorjih, je reševanje te problematike odvisno le od dela zainteresiranih posameznikov in ne od skupne politike, ki bi lahko usmerjevala reševanje te problematike.

  Katainen je napovedal, da bo prihodnja komisija povečala vlaganja v gozdove. Napovedal je tudi, da bodo promovirali finski sistem upravljanja z gozdovi, ki je po njegovem mnenju najboljši na svetu.

  Vir: Forest.fi, 24.10.2019

   

  Dobra praksa na področju gozdarstva in sledenja lesa - Bureau Veritas