Uniforest

Gozdarstvo je bilo v obdobju 2002-2011 manj pomembna dejavnost

08.11.2012

8. nov. 2012 - Statistični urad je izračunal, da je bila gozdarska dejavnost v obdobju 2002-2011 iz gospodarskega vidika manj pomembna dejavnost. Delež bruto dodane vrednosti v bruto domačem proizvodu Slovenije je v tem obdobju  znašal manj kot 1 %. 

Delež vrednosti gozdarskih proizvodov je v skupni vrednosti proizvodnje gozdarske dejavnosti v obdobju 2002-2011 predstavljal večinski delež, predvsem zaradi deležev vrednosti stoječega lesa, hlodov za žago in furnir ter lesa za kurjavo. V celotnem opazovanem obdobju je ta delež upadal na račun povečanega deleža gozdarskih storitev (8 % od skupne proizvodnje gozdarstva leta 2011).

Med vsemi zaposlenimi v gozdarstvu je  predstavljala največji delež neplačana delovna sila; ta vključuje kmete, ki imajo gozd in samostojne podjetnike. Delež neplačane delovne sile se je v strukturi zaposlenih v gozdarstvu med letoma 2002 in 2011 povečal za 16 odstotnih točk (s 57 % na 73 %). Večino neplačane delovne sile so v tem obdobju predstavljali kmetje.

Vir: Statistični urad.