Mednarodni dan gozdov 2019: Gozd je modrost!

 • 19.03.2019
 • Vsako leto 21. marca praznujemo dan gozdov, ki je namenjen promociji gozdov in ozaveščanju o pomenu in nujnosti trajne rabe vseh vrst gozdov. Ob tem dnevu vsako leto po celem svetu pripravijo številne prireditve posvečene gozdovom. Letošnji dan gozdov je posvečen učenju z gozdom.

  Razumevanje gozdov je ključnega pomena za našo prihodnost. Spoznavanje in razumevanje gozdov v zgodnjem otroštvu je ključnega pomena za ohranjanje narave in naravnih virov za prihodnje generacije. Gozdovi nam nudijo in dolgoročno ohranjajo čist zrak, tla in vodo ter igrajo ključno vlogo pri reševanju največjih izzivov, s katerimi se soočamo danes – podnebnimi spremembami, odpravljanjem lakote in ustvarjanjem trajnostnih skupnosti. V mestih danes živi več kot polovica svetovnega prebivalstva, do leta 2050 pa se bo po predvidevanjih ta delež povišal na 70 %. Otroci in odrasli smo vse manj povezani z naravo in vedno manj razumemo vlogo in pomen gozdov ter sonaravnega gospodarjenja z njimi za zdravo in trajnostno družbo, zato je ključnega pomena, da gozdove in njihove vloge spoznamo in se z njimi zbližamo že v zgodnjem otroštvu.

  Povezovanje otrok z naravo ustvarja bodoče generacije, ki se zavedajo vloge in pomena gozdov in dreves ter potrebe po trajnostnem, sonaravnem in večnamenskem gospodarjenju z gozdom. Za nekatere otroke gozdovi predstavljajo življenjski prostor ter neposredni vir hrane in drugih naravnih virov. Drugi pa lahko gozd spoznavajo v učilnicah, gozdnih šolah in vrtcih, med vodenimi aktivnostmi gozdne pedagogike ter med preživljanjem časa v urbanih parkih in vrtovih.

  Z vlaganjem v gozdarsko izobraževanje in raziskave na vseh nivojih države zagotavljajo, da obstajajo znanstveniki, odločevalci in lokalne skupnosti, ki skrbijo in neprestano izboljšujejo trajnostno, sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi. Takšni gozdovi nam posledično pomagajo dosegati visoko kakovost življenja in Cilje trajnostnega razvoja, kot sta ohranjanje biotske raznovrstnosti in podpora najrevnejšim skupnostim pri njihovem preživetju.

  Vključenost žensk v gospodarjenje z gozdovi je bistvenega pomena za njihov trajnostni razvoj, še posebej v ruralnih območjih in skupnostih po svetu. V Sloveniji ženske že vrsto let dosegajo pomembne dosežke v gozdarstvu in na drugih z gozdovi povezanimi področjih.

  Osrednji dogodek ob dnevu gozdov v Sloveniji bo 21. marca v Mestnem gozdu v Celje. Ob 9. uri se bo začel vodeni sprehod po Mestnem gozdu Celje. Ob 10 uri bo v lesenem amfiteatru potekal pogovor z naslovom Učimo se z gozdovi – Gozd je modrost. Sledila bo pogostitev in praktični prikaz slovenskega gospodarjenja z gozdom.


  Vir: ZGS, 19.3.2019