Največji evropski palmov gozd: gozd Vai

Naučite otroke varno uporabljati internet - Safe.si

Palmov gozd VaiEvropa premore kar nekaj zanimivih in nenavadnih gozdov. Eden izmed njih je palmov gozd Vai, ki uspeva na vzhodnem delu Krete (Grčija). Gozd pokriva 31,7 ha in je največji gozd palm v Evropi. Je lahko dostopen in njegov obisk nam da drugačno sliko gozda, kot smo jo vajeni iz slovenskih gozdov.

Palmov gozd Vai leži na severnem delu vzhodne obale Krete blizu vasice Palekastro. Poleg gozda je znana turistična plaža Vai. Gozd izvira vsaj iz antičnih časov. Še leta 1957 je obsegal 300 ha, vendar so ga tega leta večji del uničili zaradi širjenja kmetijskih površin. Obseg se je zmanjšal na 15,6 ha. Konec 90-tih let 20. stoletja je Grčija ob pomoči Evropske unije izvedla program zaščite in širjenja gozda. Z odkupom zemljišč in sajenjem palm, so uspeli gozd povečati na današnjih 31,7 ha.

V gozdu uspeva palma Phoenix theophrasti (kretska datljeva palma), ki je endemična vrsta na Kreti, uspeva pa tudi v Mali Aziji. Palme uspevajo v majhni topli dolini, s peščenimi tlemi in ugodnimi mikroklimatskimi pogoji. V gozdu je manjši izvir vode. Gozd je ograjen in le manjši začetni del tik ob plaži je dostopen javnosti. Gozd ima pomembno vlogo za ptice selivke, ki se tu ustavljajo na preletu Sredozemlja.

Gozd palm Vai
Pogled na plažo Vai in palmov gozd v ozadju

Palmov gozd Vai

Palmov gozd vai

Palmov gozd Vai pa ni edini palmov gozd na Kreti, čeprav je največji. Obstajajo še štirje gozdni ostanki, med katerimi velja izpostaviti palmov gozd Preveli na zahodu Krete.

 

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem