Nov pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov

Logosol

Skladovnica lesa27. junij 2017 - V Uradnem listu 30/2017 je bil objavljen nov Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije. Pravilnik nadomešča pravilnik iz leta 2011 in bo stopil v veljavo 1. julija 2017. Pravilnik se uporablja le za merjenje in razvrščanje gozdnih lesnih sortimentov iz državnih gozdov, ne obravnava pa lesa iz zasebnih gozdov.

Pravilnik podrobneje določa merjenje gozdnih lesnih sortimentov, razvrščanje gozdnih lesnih sortimentov po drevesnih vrstah in njihovih skupinah, dimenzijah, namenu rabe in kakovosti. Sestavni del pravilnika je 6 prilog:

  • Orientacijske vrednosti debeline skorje v odvisnosti od premera okroglega lesa za smreko, jelko, bukev ter hrast,
  • Uporaba enot za določitev količine gozdnih lesnih sortimentov,
  • Tržna imena drevesnih vrst,
  • Razvrščanje okroglega lesa po dimenzijah,
  • Merjenje kvarnega vpliva napak lesa,
  • Razvrščanje po kakovostnih razredih.

Pravilnik se uporablja pri prodaji lesa iz državnih gozdov in ga morajo upoštevati odkupovalci, ki odkupujejo les iz državnih gozdov. Pri oblikovanju pravilnika so sodelovali Gozdarski inštitut Slovenije, posamezna večja podjetja, ki predelujejo les v Sloveniji in interesna združenja.

Na trgu, kjer se prodaja les iz zasebnih gozdov pravilnik ne velja. Posamezni odkupovalci imajo lahko svoje zahteve glede lesa in svoje zahteve glede kakovostnih razredov. Glede na to, da so pri oblikovanju pravilnika sodelovala tudi podjetja za predelavo lesa, bi bilo smiselno pravilnik uporabljati tudi pri odkupu lesa iz zasebnih gozdov.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem