HUSQVARNA 592 XP®

Pahernikova ustanova podelila štipendije za šolsko leto 2015/16

14.12.2015

Logo Pahernikova ustanova14. december 2012 - V četrtek, 10. decembra 2015, je v prostorih Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (BF UL) potekala svečana podelitev štipendij, ki jih podeljuje Pahernikova ustanova, študentom magistrskega študija (druga stopnja) in doktorskim študentom (tretja stopnja) gozdarstva za šolsko leto 2015/2016. Podeljenih je bilo 6 štipendij.

Pahernikova ustanova je štipendije podelila že peto leto zapored. Prejemniki štipendij v šolskem letu 2015/2016 so bili Jernej Jevšenak, Vasja Leban in Dragomir Grce za doktorski študij, ter Peter Smolnikar, Črt Šuštar in Primož Bratun za 2. stopnjo - magisterij. Skupaj so do sedaj podelili 35 štipendij. V šolskem letu 2015/2016 bo ustanova podelila tudi 32.000 € raziskovalnih sredstev, skupaj v petih letih več kot 150.000 €.

Na podelitvi je v imenu gostitelja študente, prejemnike štipendij in raziskovalce, prejemnike sredstev za raziskovalno delo ter druge navzoče pozdravil prof. dr. Igor Potočnik, prodekan za študijske zadeve BF UL. Pohvalil je primer dobre prakse trajnostnega razvoja študija in raziskav gozdarstva s sredstvi, ki jih Pahernikova ustanova pridobi prav s trajnostnim gospodarjenjem z gozdom: »čestitam Pahernikovi ustanovi, ki je na začetku decembra prejela najvišje priznanje Univerze v Ljubljani, Pro universitate labacensi, ter vsem študentom, prejemnikom štipendij. Vodstvu Pahernikove ustanove želim uspešno delo še naprej, za prejemnike štipendij imam posebno željo, naj bodo vredni štipendij, ki so jo prejeli in naj inovativnost slovenskega gozdarstva ponesejo s sabo, kamorkoli jih bo nesla poslovna pot.«

Podelitev štipendij Pahernikove ustanove

V imenu organizatorja je študente prejemnike štipendij in druge navzoče pozdravila akademikinja prof. dr. Alenka Šelih, predstavnica Upravnega odbora Pahernikove ustanove: »vesela sem, da sem lahko danes tukaj z vami na tem dogodku, ter da je prepoznavnost pomena Pahernikove ustanove vse večja. V letu 2015 se prepoznavnost ustanove širi iz Koroške v Slovenijo, tu gre posebna zahvala dokumentarnemu filmu RTV Slovenija o rodbini Pahernik. Prepoznavnost ustanove pa širite tudi vi, prejemniki štipendij in prejemniki sredstev za raziskovalno delo, ko s svojim študijem in raziskavami tudi v Pahernikovih gozdovih nadaljujete poslanstvo rodbine Pahernik.«

Sledila je slavnostna podelitev štipendij, ki jo je z govorom pospremila predsednica Komisije za podeljevanje štipendij Pahernikove ustanove, prof. dr. Lidija Zadnik Stirn: »pomembno je, da lahko ravno v okviru sodelovanja s Pahernikovo ustanovo širokosrčnost, dobrodelnost, socialni čut prenašamo od rodbine Pahernik, zlasti gospe Vide Marije Ribnikar, na mlajše rodove. S tem se Pahernikova ustanova postavlja ob bok skladom za državne, občinske, Zoisove, Krkine štipendije in štipendije IJŠ, Parusa, fundacije dr. Trstenjaka, Likarjevega sklada, SZF, Ad Future …«

Pahernikovi ustanovi se je v imenu študentov zahvalil Dragomir Grce, študent doktorskega študija: »s pomočjo teh sredstev bomo skušali opraviti kvalitetne raziskave, vsak na svojem raziskovalnem področju ter uspešno zaključiti študij. Zaradi ponujene možnosti in izkazane podpore se vam danes osebno in v imenu vseh štipendistov iskreno zahvaljujem.«

Na svečani podelitvi so bile prvič predstavljene tudi spodbude Pahernikove ustanove raziskovalnemu delu na področju gozdarstva. V svojem govoru jih je predstavil prof. dr. Jurij Diaci, predsednik Komisije za raziskovalno delo Pahernikove ustanove: » Pahernikova ustanova ni pomembna zgolj zaradi sredstev, ki jih za raziskovalno delo dodeljuje raziskovalcem Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. V šolskem letu 2015/2016 jih bo 32.000 €, skupaj v petih letih pa več kot 150.000 €. Za nas, raziskovalce, je prav tako pomemben naraven laboratorij v Pahernikovih gozdovih, kjer lahko vodimo dolgoročne raziskave, kar je v drugih gozdovih zaradi lastniške strukture in zavarovanja raziskovalnih naprav skoraj nemogoče. Omenjene raziskave, ki jih izvajamo skupaj oddelek gozdarstva BF UL, GIS, ZGS, EFI, pa niso pripomogle le k napredku v gozdarski znanosti, ampak tudi k povezovanju institucij.«