Oglas odgovorna raba gozdov

Priprave na 13. licitacijo vrednejšega lesa – 2019

13.12.2018

Licitacija lesaPriprave na 13. dražbo lesa, ki bo potekala v Slovenj Gradcu pozimi 2019 so v polnem teku. Dovoz hlodovine se bo zaključil 18. januarja, kupci si bodo ponujeno hlodovino ogledali konec januarja in v začetku februarja, sledilo bo odpiranje ponudb, 13. februarja, pa bo dan odprtih vrat, ko si bo mogoče ogledati ponujeno hlodovino in bodo znani rezultati dražbe.

Rezultati 13. licitacije lesa (2019) >>

Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov ob pomoči Zavoda za gozdove Slovenije pripravljata že 13. licitacijo vrednejšega lesa v Slovenj Gradcu.

Licitacija bo potekala na prizorišču Ozare v Slovenj Gradcu. Dovoz hlodovine se bo začel 3. januarja in zaključil 18. januarja. Lastniki lesa, morajo za dovoz hlodovine poskrbeti sami oz. se organizirajo v sklopu svojega društva lastnikov gozdov. Hlodovina naj bo že ob kamionski cesti ustrezno očiščena, izmerjena in opremljena s prevzemnim listom, na katerem morajo biti navedeni podatki o lastniku, količini in številki posameznega hloda, ter najnižja sprejemljiva cena za posamezni hlod.

Najbolj zaželena je hlodovina hrasta, macesna, javorja, oreha, kvalitetne smreke in sadnih vrst. Pri izbiri primernih dreves za posek in sodelovanje na dražbi, lahko pomagajo revirni gozdarji.

Kupci si bodo ponujeno hlodovino lahko ogledovali 26. januarja do 4. februarja. V tem času bodo oddali zavezujoče pisne ponudbe. Odpiranje ponudb bo 4. februarja. Lastniki bodo o doseženih cenah predvidoma obveščeni 5 dni po odpiranju ponudb, plačilo pa je 8 dni po odvozu z mesta licitacije.

13. februarja bo dan odprtih vrat licitacije, ko si bo lahko ponujeno hlodovino in dosežene rezultate ogledala zainteresirana javnost.

Dodatne informacije: Jože Jeromel, telefon 041 321 099.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem