Uniforest

Priprave na 7. licitacijo vrednejšega lesa - 2013

13.12.2012

Hlodi na dražbi13. dec. 2012 - Začele so se priprave na sedmo dražbo vrednejših lesnih sortimentov. V decembru se izbirajo primerna drevesa za posek, dražba pa bo potekala od 19. do 28. januarja 2013. Ponudbe se bodo odpirale 29. januarja, 7. februarja pa bo dan odprtih vrat.

V decembru se bo izvajal ogled in posek vrednejših dreves, katerih les je primeren za prodajo na dražbi. Posekani les bo mogoče na prostor licitacije (parkirišče Preventa v Slovenj Gradcu) dovažati od 17. decembra pa do 11. januarja. Kupci si bodo hlode ogledovali od 19. do 28. januarja, ko bodo oddali svoje ponudbe. Upoštevala se bo najvišja oddana ponudba. Prodajalci lahko določijo najnižjo ceno, po kateri so pripravljeni les prodati.

Licitacijo organizirajo Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Zavod za gozdove. Za dodatne informacije in oceno lesa ali je primeren za prodajo na dražbi, naj se lastniki obrnejo na revirne gozdarje.