Slovenci in Hrvati skupaj za ohranitev volka, risa in medveda

 • 05.02.2019
 • Ris

  Sobivanje ljudi in velikih zveri še posebej na podeželskih območjih Slovenije in Hrvaške sega globoko v preteklost. Sodelovanje je danes, v sodobnem svetu, še toliko bolj pomembno. Za boljše upravljanje s populacijami velikih zveri je tako nujno čezmejno sodelovanje. S to mislijo se je minuli teden v Narodnem parku Risnjak na Hrvaškem zbralo več kot 50 predstavnikov iz Slovenije in Hrvaške, na uvodnem dogodku, ki ga skupaj s partnerji organizirala WWF, v okviru projekta Carnivora dinarica. Predstavniki projektnih partnerjev so predstavili cilje in aktivnosti projekta za boljše sobivanje ljudi in velikih zveri.

  Projekt Carnivora dinarica se ukvarja z ohranjanjem populacij medveda, risa in volka na področju severnih Dinaridov, na mejnem območju med Slovenijo in Hrvaško. Posebna pozornost bo namenjena zmanjševanju tveganj, ki ogrožajo velike zveri, preko informiranja, usposabljanja in drugih aktivnosti. Vzpostavili bodo kmetijo dobrih praks, donirali električne ograje in pastirske pse za preprečevanje škod, postavili aktivno signalizacijo na prometnicah za zmanjšanje tveganj za povoze zveri, zgradili ogrado za osirotele mladiče risa v narodnem parku Risnjak ter postavili medovarne smetnjake. Velike zveri so lahko tudi del turistične ponudbe, zato se bodo vzpostavili ukrepi za usmerjanje obiskovalcev na področju Narodnega parka Risnjak, Snežnika in dela Kolpe. S tem ukrepom bodo zmanjšali obremenjenost velikih zveri in njihovih habitatov. Kot glavni ukrep za ozaveščanje bodo v Pivki ustanovili središče za usmerjanje in ozaveščanje prebivalcev in obiskovalcev o pomenu velikih zveri.

  „Samo z dialogom in sodelovanjem deležnikov v kmetijstvu, strokovnjakov, deležnikov s področja varstva narave, lovcev in zasebnih lastnikov zemljišč na mednarodnem nivoju lahko ohranimo stabilne populacije volka, medveda in risa ter hkrati najdemo najboljše rešitve za sobivanje ljudi in velikih zveri v naši regiji“, je povedala Snježana Malić Limari iz WWF Adria.

  „Projektna ekipa povezuje glavne akterje pri upravljanju velikih zveri na Hrvaškem in v Sloveniji, kar predstavlja pomembno prelomnico v čezmejnem sodelovanju dveh držav na področju varstva narave. Pričakujemo da bo projekt poleg izvedbe konkretnih aktivnosti za izboljšanje sobivanja ljudi in velikih zveri, ključno pripomogel k trajnemu in uspešnemu sodelovanju pri upravljanju s populacijami velikih zveri, dolgoročno pa tudi omogočil ohranitev teh vrst in njihovega življenjskega okolja“ je zaključila Aleksandra Majić Skrbinšek, vodja projekta CARNIVORA DINARICA z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

   

  Knjiga drevesne vrste na slovenskem