Švedski medvedi se prilagajajo prepovedi lova

20.11.2018

medvedka z mladičiNa Švedskem je uzakonjena prepoved lova na medvedke z mladiči, medtem ko je lov na medvede brez mladičev večinoma prosto dovoljen. Kot kaže, so se medvedke temu prilagodile in podaljšale čas življenja z mladiči.

Raziskava, ki jo je izvedla Norvegian University of Life Sciences (NMBU), je pokazala, da so se medvedke začele prilagajati švedski zakonodaji glede lova na medvede. Pred 15 do 20 leti so medvedke živele s svojimi mladiči največ leto in pol in le 7 % jih je živelo z mladiči dlje. V letih od 2005 do 2015, pa se je delež medvedk, ki z mladiči preživijo dve leti in pol povečal na 36 %.

Znanstveniki to spremembo razlagajo z dejstvom, da je ustreljenih več medvedk, ki z mladiči živijo manj časa, zato se povečuje delež tistih, ki z mladiči preživijo več časa. Posledica takšnega življenja je, da imajo medvedke mladiče redkeje, vendar pa je njihova življenjska doba daljša, kar pomeni, da imajo lahko mladiče večkrat.

Vir: NMBU, 27.3.2018