2018

Strokovnjaki s celega sveta v Ljubljani o sobivanju z medvedi

15.09.2018

Life with bears»Življenje z medvedi« je naslov 26. mednarodne konference o raziskavah in upravljanju medvedov, ki jo v Ljubljani organizirata Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Zavod za gozdove Slovenije v okviru mednarodnega projekta LIFE DINALP BEAR. Od 16. do 21. septembra se bo v hotelu Union v Ljubljani srečalo skoraj 250 mednarodnih strokovnjakov in upravljavcev z medvedi.

Nov projekt za izboljšanje varstvenega stanja velikih zveri

11.09.2018

RisBiotehnihška fakulteta, Univerza v Ljubljani je začela z novim mednarodnim projektom Carnivora Dinarica – Čezmejno sodelovanje in ekosistemske storitve za dolgoročno ohranjanje populacije velikih zveri v severnih Dinaridih. Gre za čezmejni projekt, ki ga izvajata Slovenija in Hrvaška.

Cene drv ob začetku kurilne sezone 2018/19

04.09.2018

Skladovnica drvAnaliza cen drv, ki jo na portalu Gozd in gozdarstvo izvajamo vsake dva meseca, je v zadnjih dveh obravnavanih obdobjih pokazala izrazito rast cen drv za kurjavo. Primerjava z lanskim letom kaže, da so se najbolj zaželena drva podražila za petino. Očitno je, da se je vpliv žledoloma v letu 2014 in ujm, ki so sledile, že izpel, povpraševanje pa je dovolj veliko, da so se letos začele cene dvigovati.

Sanacija gozdov po vetrolomu decembra 2017 uspešna

21.08.2018

Vetrolom21. avgust 2018 - Koordinacijska skupina za sanacijo posledic vetroloma iz decembra 2017 ugotavlja, da se sanacija gozdov uspešno zaključuje. Decembrski vetrolom je v Sloveniji podrl okoli 2,2 milijona kubičnih metrov lesa, trenutno pa smo s posekom na dveh milijonih kubičnih metrov lesa. Pričakovati je, da bo v slabem mesecu dni končano spravilo lesa lesa iz gozdnih cest ter gozdov, saj se na mesec pospravi 300.000 kubičnih metrov lesa.

Priporočila za regulacijo aktivnosti opazovanja medvedov

13.08.2018

Medved13. avgust 2018 - Ekipa projekta Life DinAlp Bear je pripravila predlog pravil za reguliranje tržnih aktivnosti opazovanja medvedov. Predlog pravil so pripravili na osnovi pogovora na temo pomena medvedov za turizem, na katerega so bili vabljeni politični odločevalci, predstavniki lovskih družin, lokalne turistične organizacije in agencije, ki tržijo produkte, povezane z medvedi. Namen predloga je preprečiti negativne vplive na medvede, pri tem pa ohraniti ekonomske koristi za lokalne skupnosti.

56. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra 2018

07.08.2018

Sejem Agra 2018Od 25. do 30. avgusta 2018 bo v Gornji Radgoni potekal 56. kmetijsko-živilski sejem Agra, ki ima del razstavnega programa posvečenega tudi gozdarstvu. Na 71.300 m2 razstavnih površin bo vrhunske izdelke s področja kmetijske tehnike, pridelave in predelave ter prehrane predstavilo več kot 1.840 razstavljavcev iz 34 držav. Sejemsko dogajanje bo živahno z aktualnimi strokovnimi posveti, poslovnimi, stanovskimi in družabnimi srečanji ter tržnicami, pokušnjami, tekmovanji in zabavnimi dogodki.

Nacionalna gozdna inventura 2018

10.07.2018

10. julij 2018 - GozdZavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije bosta letos že četrtič izvajala nacionalno gozdno inventuro. Z nacionalno gozdno inventuro se zbira podatke rastiščih, gozdnih sestojih in dendrometrijskih znakih živega in mrtvega drevja.

Pages

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem