Husqvarna 450ii

Delovanje Zavoda za gozdove Slovenije v času epidemije koronavirusa

16.03.2020

zavod za gozdove Slovenije - logo z ozadjem iz dreves

Zaradi ukrepov ob epidemiji koronavirusa je Zavod za gozdove sprejel določene ukrepe, ki se jim morajo uporabniki njegovih storitev prilagoditi. Odkazilo drevja za posek bo potekalo nemoteno, vendar z nekaj prilagoditvami. Pri drugih dejavnostih pa je nekaj bistvenih sprememb.

Zavod za gozdove Slovenije vse uporabnike prosi, da naj ne obiskujejo pisarn in drugih lokacij Zavoda za gozdov. Lastniki gozdov in drugi uporabniki naj z revirnimi gozdarji in drugim osebjem ZGS kontaktirajo po telefonu ali e-pošti. Kontaktni podatki bodo objavljeni v prihodnjem tednu na spletnih straneh krajevnih enot.

Izbira drevja za posek, izdaja odločb za dela v gozdu in izvajanje potrebnih del, vključno s spomladansko sadnjo in nego gozda ter drugi redni delovni procesi, bodo v obdobju epidemije potekali v omejenem obsegu. Tudi narava v prihodnjih tednih ne bo počivala, zato ZGS lastnike gozdov poziva k rednemu pregledovanju svojih gozdov za znake napada smrekovih podlubnikov.

Pri stiku z revirnimi gozdarji in drugimi zaposlenimi ZGS je treba upoštevati priporočila NIJZ. Uporabniki storitev ZGS naj se zogibajo  tesnim stikom (tudi rokovanju), poskrbijo naj za ustrezno higieno kašlja, umivanje in razkuževanje rok ter upoštevajo druge predpisane ukrepe. Tisti, ki kažejo znake okužbe s koronavirusom, naj ostanejo doma.

Javne razgrnitve osnutkov gozdarskih in lovskih načrtov bodo do nadaljnjega potekale po prilagojenem postopku, o čemer bo javnost obveščena s strani nosilcev posameznih načrtov. Zainteresirani naj za oddajo svojih pobud v zvezi z obnovo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot v letu 2020 uporabijo na spletu dostopni obrazec.

Vsi javni dogodki in prireditve, ki jih organizira Zavod za gozdove Slovenije, so odpovedani ali prestavljeni na kasnejše termine.

(Dopolnjena novica iz 14. marca.)

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa