Husqvarne 545 MarkII

Finančno nadomestilo za lastnike gozdov, ki so bili deležni izpada dohodka

 • 31.05.2020
 • Evri

  Država bo lastnikom gozdov krila izpad prihodka zaradi epidemije COVID-19 za obdobje od 16. marca 2020 do 31. maja 2020. Nadomestilo je namenjeno kritju izpada dohodka z naslova sanitarne sečnje, za katero je bila izdana odločba ZGS.

  Vlogo za nadomestilo za obdobje od 16. marca do 30. aprila je treba oddati do 15. junija na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Do nadomestila, ki je omejeno na 15.000 € bruto, so upravičeni lastniki gozdov, ki so izvedli sanitarno sečnjo na podlagi izdane odločbe ZGS in imajo ugotovljen izpad dohodka v višini najmanj 20 %.

  Gozdarski inštitut Slovenije je izračunal izpada dohodka v sektorju gozdarstva za marec in april. V drugi polovici marca je po izračunih znašal 14 %, v aprilu pa je znašal 35 %. Izračunan izpada dohodka za mesec maj 2020 pa bo objavljen z začetkom letošnjega julija. Iz izračuna Gozdarskega inštituta je razvidno, da so do nadomestila upravičeni lastniki gozdov, ki so sanitarno sečnjo izvedli v aprilu.

  Več informacij:   

   

  Knjiga drevesne vrste na slovenskem