Uniforest

»Skrbno z gozdom« - Teden gozdov 2020

23.05.2020

Teden gozdov 2020

Letošnji teden gozdov se začenja 25. maja in se bo zaključil 31. maja. Letos se je zaradi epidemije COVID-19 močno povečal obisk gozdov, kažejo pa se tudi nekatere negativne posledice, ki jih večji obisk prinaša. Ker imajo obiskovalci težave s poznavanjem pravil vedenja v gozdu, je letošnji teden gozdov posvečen pravilom vedenja v gozdu – gozdnemu bontonu.

Teden gozdov je vsakoletna prireditev, ki jo koordinira Zavod za gozdove Slovenije, ki konec meseca maja poveže vse institucije, ki skrbijo za slovenski gozd in širši družbi predstavi pomen gozda in gozdarstva za njeno blaginjo. Letošnje geslo je »Skrbno z gozdom!« Poudarek bo predvsem na promociji pravil ustreznega vedenja v gozdu, zapisanih v Gozdnem bontonu, spoštovanju pravic lastnikov gozda ter aktualnim vprašanjem vožnje v naravnem okolju in obiska zavarovanih gozdnih območij.

Pri sprehodu po gozdu lahko opazimo številne negativne vplive človeške dejavnosti na gozd. Nekatere so posledice povečanega obiska gozdov, večji del pa jih je pogosto posledica nespoštovanja narave in okolja ter poveličevanja lastnega ega na račun narave in soljudi. Ne smemo pa pozabiti, da ljudje, ki so izgubili stik z naravo, ali pa ga z njo nikoli niso uspeli uspešno vzpostaviti, ne dojamejo, da lahko njihova ravnanja (npr. smetenje, vožnja izven cest) povzroča škodo naravi in posredno tudi njim sami. Čeprav večji del lastnikov gozdov z gozdovi zelo dobro in trajnostno gospodari, pa so posamezniki, ki bi se morali zavedati, da v gozdu ne smejo početi ravno karkoli, čeprav gre za njihovo lastnino, saj je vpliv gozda širši in močno presega okvire posamezne gozdne posesti. Zato so tudi določene zakonske omejitve glede dejavnosti v gozdu, ki omejujejo lastnike. Gozdarji Zavoda za gozdove opažajo, da so trenutno izstopajoči problemi smetenje in odlaganje odpadkov v gozdovih, vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju in hoja izven urejenih poti, zlasti na območju gozdnih in pragozdnih rezervatov.

Za ohranjanje gozdov je zato pomembno, da se obiskovalci držijo pravil, zapisanih v Gozdnem bontonu. Za lastnike pa je pomembno, da z gozdom gospodarijo trajnostno in v skladu s pravili dobrega gospodarja in seveda zakonodajo.

Za lastnike gozdov je trenutno ključnega pomena, da redno pregledujejo svoje gozdove in ustrezno ukrepajo, če odkrijejo žarišče podlubnikov. Samo od sredine marca, do sredine maja je ZGS izdal 3.500 odločb za sanitarno sečnjo za 250.000 m3 dreves. Skoraj 60 % lesa je treba posekati zaradi podlubnikov.

Izbrane prireditve Tedna gozdov 2020

Ob upoštevanju ukrepov proti širitvi epidemije koronavirusa COVID-19 bodo potekale številne prireditve ob Tednu gozdov 2020 (pohodi, vodenje šolskih skupin v gozdu, literarni večeri, …). Izbrani dogodki:

  • 22. 5. 2020, Sevnica, Otvoritev Tedna gozdov 2020 na Gradu Sevnica
  • 23. 5. 2020, Škocjan, Srečanje oglarjev Slovenije
  • 25. – 31. 5. 2020, po Sloveniji, ozaveščevalne akcije o gozdnem bontonu ter veljavni zakonodaji in predpisih
  • 25. – 31. 5. 2020, območje OE ZGS Novo mesto, OE ZGS Brežice, ozaveščanje o hoji po urejenih poteh na območju Kočevskih pragozdov Rajhenavski rog in Krokar ter v Krakovskem gozdu
  • 25. – 31. 5. 2020, Pohorje – območje OE ZGS Slovenj Gradec, ozaveščanje o problematiki vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju.

Več informacij o Tednu gozdov:

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa