Uniforest

Tečaj nege gozda s poudarkom na socialnih vlogah gozda – junij 2020

02.06.2020

Roki ki držita drevo

CIPRA vabi vse lastnike gozdov, ki želijo okrepiti socialne vloge gozda, kot so turizem, zdravje, rekreacija ter izobraževanje, lastnike, ki želijo razviti dopolnilno dejavnost na kmetiji, povezano z gozdom, in vse, ki razmišljajo, da bi postali lastniki gozdov, pa ne vedo, kakšno nego je treba izvajati, da se udeležijo tečaja, ki bo 13. junija.

Tečaj je organiziran v okviru projekta GozdNega. Eden izmed namenov projekta je podpreti obstoječe in bodoče lastnike gozdov za nego gozda s poudarjeno socialno vlogo. Udeleženci tečaja se bodo v teoretičnem delu spoznali s temelji gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji, razvojnimi fazami in s funkcijami gozdov v luči prilagajanja na podnebne spremembe. Praktični del tečaja bo zajemal prikaz nege mladega gozda in izobraževanje o pomenu ekoloških in socialnih vlog gozda za lastnike. Na koncu bodo predstavljene še dobre prakse kapitalizacije socialnih vlog gozda v gorskih gozdovih in delavnica z aktivnostmi gozdne pedagogike. Teoretični in praktični del tečaja bodo izvedli gozdarski strokovnjaki iz Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor ob pomoči partnerjev projekta.

Tečaj bo potekal v soboto, 13. junija 2020 od 9. do 16. ure v centru Triglavskega narodnega parka Bohinj (Stara Fužina 37–38, 4265 Bohinjsko jezero) in v okoliških gozdovih. Tečaj je brezplačen

 

Intergozd - vaš drzužabnik v gozdu