Uniforest

Zaključena spomladanska sadnja dreves

22.05.2020

Zavod za gozdove Slovenije je zaključil s spomladanskim pogozdovanjem. Posadili so 397 ha gozdnih površin, ki so bile predvidene za umetno obnovo. Sadnja se je izvajala na površinah, ki so jih v zadnjih letih prizadele različne ujme.

Sadnja je bila financirana iz Programa razvoja podeželja. Mlada drevesca so posadili na 196 ha gozdnih površin v zasebni in občinski lasti ter na 194 ha gozdnih površin, ki so v lasti Republike Slovenije. Posadili so 1.127.440 sadik. Prevladovale so sadike bukve in smreke, ki so jim bile primešane jelka, macesen, gorski javor in različni hrasti.

Uspeh obnove je ogrozilo sušno vreme. Organizatorji upajo, da so padavine, ki so bile po 18. maju, prispevale k preživetju večjega števila sadik.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem