Zbiranje pobud za spremembo GGN za leto 2020

05.03.2020

Gozd iz zraka

Zavod za gozdove Slovenije poziva lastnike gozdov in drugo zainteresirano javnost, da podajo pobude in predloge na gospodarjenje z gozdom, ki jih bodo načrtovalci Zavoda za gozdove pregledali in vključili v predloge novih gozdnogospodarskih načrtov (GGN), ki bodo stopili v veljavo leta 2021.

Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji se načrtuje preko gozdnogospodarskih načrtov. Gozdnogospodarski načrti so pripomoček pri izvajanju gospodarjenja z gozdovi. Pripravlja jih Zavod za gozdove, obnavljajo pa se enkrat na deset let.

Letos se pripravljajo novi gozdnogospodarski načrti za gozdno gospodarske enote:

 • Tolmin,
 • Most na Soči,
 • Bled,
 • Kokra,
 • Ravnik,
 • Čemšenik-Kolovrat,
 • Logatec-Zagora,
 • Vrbovec,
 • Draga,
 • Trebnje I,
 • Stari trg,
 • Senovo,
 • Zreče,
 • Podčetrtek,
 • Ruše,
 • Ribnica na Pohorju,
 • Zahodno Goričko.

Javno zbiranje pobud in predlogov traja od 1. marca do 31. maja 2020. Predloge pošljite najpozneje do 31. maja 2020 po elektronski pošti na naslove kontaktnih oseb, ki so navedeni ob besedilu preteklih načrtov, ali po navadni pošti na naslove območnih enot. Predloge je treba oddati na zato namenjenem obrazcu.

Več informacij >>

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa