Husqvarna 560XP Mark II

Rekordna število prostovoljcev na akciji pogozdovanja v državnih gozdovih

08.04.2024

Sajenje drevesa

Lepo vreme in zaskrbljenost za slovenske gozdove sta motivirala veliko prostovoljcev, da so se udeležili prostovoljske akcije sadnje dreves Pomladimo gozdove 2024. V družbi Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki je akcijo organizirala že petič, ocenjujejo, da se je pogozdovanja udeležilo med 800 in 900 prostovoljcev, ki so skupaj posadili okoli 10.000 dreves 14 različnih drevesnih vrst.

Sadnja dreves je bila organizirana na petih lokacijah: na Kočevskem, v Lovrencu na Pohorju, ob Bohinjskem jezeru, v Velenju in v Trnovskem gozdu. Gozdarjem SiDG so se na vseh lokacijah pridružili kolegi gozdarji iz Zavoda za gozdove Slovenije, ki so pomagali pri usmerjanju sodelujočih prostovoljcev. Največ udeležencev se je tokrat zbralo v Velenju, in sicer okoli 250. Hitro so s sadnjo zaključili tudi v Bohinju in Kočevju, kjer je bilo po okoli 200 prostovoljcev. Na vseh lokacijah se je delovne akcije udeležilo tudi več organiziranih skupin, kot so taborniki, skavti, osnovnošolci, dijaki, študenti, civilne iniciative in podjetja. Ker je sadnja enostavno opravilo, je bilo kot vsako leto danes v gozdovih tudi veliko družin. Sadnja je na vseh lokacijah potekala v sproščenem vzdušju, ki ga je na Pohorju popestrila tudi harmonika, po zaključku pa so bili prostovoljci zadovoljni, da so naredili nekaj dobrega za naravo.

Zbor udeležencev pogozdovanja 2024

Glavni namen prostovoljske akcije sadnje dreves je ozaveščati širšo javnost o pomenu gozdov, o tem, da lahko prav vsi s sadnjo prispevamo k obnovi poškodovanih gozdov in da moramo skupaj ohraniti gozdove za prihodnje generacije. Želja organizatorja je prispevati k večji okoljski odgovornosti naše celotne družbe. Do vzgoje kakovostnih gozdov, ki so zaradi podnebnih sprememb vedno bolj podvrženi naravnim ujmam, namreč lahko pridemo samo ob sodelovanju gozdarske stroke, lastnikov gozdov in širše družbene skupnosti. Dogodek pa je bil kot vsako leto tudi priložnost za druženje ljudi, ki jim ni vseeno za naravo.

Harmonikar zabava udeležence akcije pogozdovanja na Lovrencu na Pohorju

Gozdne površine, ki so bile vključene v sadnjo s prostovoljci, je v zadnjih letih prizadel vetrolom, ki so mu sledili še napadi podlubnikov. Izjema je lokacija v Lovrencu na Pohorju, kjer gre za sadnjo na študijskem objektu - proučujejo se novi nabori zaščitnih gozdnogojitvenih ukrepov za zaščito mladja pred objedanjem rastlinojede divjadi.

Od sredine leta 2016, ko je bila ustanovljena družba SiDG, do konca leta 2023 je bilo v državnih gozdovih posajenih že preko 3,5 milijona sadik na 1.700 hektarjih gozdnih površin. Največ sadik je bilo posajenih v letih 2019 (650.000) in 2020 (880.000), kar je bila posledica hudega vetroloma, ki je gozdove prizadel konec leta 2017. V letu 2022 so posadili 530.000 sadik, lani pa 435.000 sadik. Načrti za letos so podobni. Družba SiDG je za gojitvena, varstvena in biomeliorativna dela, ki zajemajo veliko več kot samo sadnjo dreves, v osmih letih skupaj namenila več kot 22 milijonov evrov.

Fotografije: SiDG