Priprave na 9. licitacijo vrednejšega lesa – 2015

08.12.2014

dražba lesa8. december 2014 – Začele so se priprave na 9. dražbo vrednejših lesnih sortimentov, ki bo potekala konec januarja 2015 v Slovenj Gradcu. Decembra lastnik izberejo in posekajo drevesa, ki imajo visokokakovosten les primeren za prodajo na dražbi. V prvi polovici januarja se bodo hlodi zbirali v Slovenj Gradcu. Konec januarja bo sledil ogled kupcev, ki bodo oddali zavezujoče ponudbe. Ponudbe se bodo odpirale 2. februarja, dan odprtih vrat, ko si bo lahko hlode lahko ogledal vsakdo, ki ga to zanima, pa bo 12. februarja 2015.

Deveto licitacijo organizirata Društvo gozdov Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije.

V decembru 2014 bo potekal ogled primernih dreves za posek. Pri izbiri primernih dreves bodo pomagali revirni gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije. Izbrana drevesa lastniki posekajo in razžagajo na hlode. Pred prevozom bo vsak hlod opremljen s številko. Pri prevzemu hlodov bodo pomagali revirni gozdarji. Stroške prevoza do razstavnega prostora v Slovenj Gradcu krije lastnik hlodov. Da se stroški zmanjšajo, je smiselno, da se lastniki povežejo med seboj ali pa prevoz organizirajo preko društev lastnikov gozdov.

Dostavljeni hlodi bodo na razstavnem prostoru še enkrat izmerjeni in označeni s pripadajočimi podatki (zaporedna številka, dolžina, premer, volumen) ter vpisani na seznam, ki ga bodo prejeli potencialni kupci. Kupci bodo za posamezen hlod oddali pisno ponudbo. Izbran bo ponudnik, ki bo oddal najvišjo ponudbo. V nasprotju s klasično licitacijo, tukaj velja oddana ponudba in je ni mogoče kasneje zvišati.

Najdražji hlod na dražbi lesa 2014
Najdražji hlod na 8. licitaciji 2014: 10.649 €

Cena za sodelovanje na licitaciji znaša 14 €/m3 za hlode z doseženo ceno pod 400 €/m3 in 5 % dosežene vrednosti za hlode, ki so dosegli ceno nad 400 €/m3. Za neprodane hlode, ki jih prodajalec odpelje z mesta licitacije, se plača 14 €/m3.

Časovni potek licitacije:

 • dovoz hlodov na prostor licitacije (Obrtno podjetniška cona Ozare v Slovenj Gradcu): 2.1.2015 – 15.1.2015;
 • ogled kupcev: 23.1.2015 – 2.2.2015;
 • odpiranje ponudb: 2.2.2015 ob 10. uri;
 • dan odprtih vrat (ogled javnosti): 12.2.2015 ob 10. uri.

Pogoji in pravila licitacije za prodajalce:

 • najmanjša ponudba s strani kupcev – 70 €/m3;
 • PEFC certifikat je zaželen (seveda tudi FCS, kdor ga ima);
 • prevzem lesa pri lastniku poteka ob kamionski cesti;
 • sortimenti morajo biti očiščeni in pravilno izmerjeni;
 • vsak prevzeti hlod mora biti na čelu opremljen s ploščico s številko hloda;
 • lastnik hlodov dobi ob prevzemu prevzemni list, kjer morajo biti navedeni podatki o lastniku, številka hlodov s ploščic ter količinski podatki in kakovostni razred hlodov;
 • lastnik hlodov lahko ob prevzemu na prevzemnem listu navede tudi najnižjo ceno, po kateri je še pripravljen prodati svoj les; ta cena je dokončna in je v nadaljnjem poteku licitacije ni mogoče več spreminjati;
 • če lastnik ne navede minimalne cene, v nadaljevanju licitacije ne more zahtevati svojih hlodov nazaj, čeprav so bili prodani pod pričakovano ceno;
 • organizacijo in stroške prevoza lesa krije lastnik sam oziroma v dogovoru z društvom lastnikov gozdov, v katerega je vključen;
 • poleg tega lastnik krije še stroške licitacije lesa, ki znašajo 14 EUR/m3 za doseženo ceno pod 400 EUR/m3 ter 5 % vrednosti za hlode z doseženo ceno nad 400 EUR/m3; stroški organizacije se obračunajo pri končnem obračunu po končani licitaciji;
 • za neprodane hlode, ki jih prodajalec odpelje z mesta licitacije, se prav tako zaračuna stroške licitacije v višini 14 EUR/m; za te stroške se prodajalcu izstavi račun ali obračuna od prodanih hlodov;
 • osebne podatke o lastnikih hlodov lahko organizator uporabi izključno za namen obračuna prodane hlodovine in jih ne objavlja javno;
 • organizator je dolžan obvestiti lastnika o rezultatih licitacije v roku 5 dni od odpiranja ponudb; če je bila ponudba nižja od lastnikove najnižje določene cene, mora lastnik v roku 3 dni sporočiti ali bo prodal hlod po ponujeni ceni ali pa ga bo na svoje stroške odpeljal z mesta licitacije;
 • prav tako morajo lastniki, katerih hlodi na licitaciji niso bili prodani, sporočiti, ali njihove hlode lahko proda organizator naknadno po trenutnih tržnih cenah, ali pa jih bodo lastniki na svoje stroške odpeljali z mesta licitacije;
 • lastnik hloda (prodajalec) dobi denar za prodane hlode nakazan na njegov bančni račun v roku 8 dni po odvozu hlodov z mesta licitacije.
 • Primerne drevesne vrste in kakovosti za licitacijo >>

Druga opozorila:

 • prodajalci naj ponudijo le hlode najvišje kakovosti;
 • prevzemni list mora biti natančno in čitljivo izpolnjen;
 • prodajalci naj v čim večji meri navedejo najnižjo (izklicno) ceno po kateri so še pripravljeni prodati svoje hlode,;
 • hlodi morajo biti čim bolj pravilno skrojeni;
 • nadmera najmanj 10 cm ;
 • hlodi morajo biti čim bolj čisti (brez blata) - predvsem čela,;
 • v izogib napakam pri prepisovanju številk, je ob prevzemu k prevzemnici in fotokopiji pavšala treba priložiti še fotokopijo bančne kartice prodajalca.

Za morebitne dodatne informacije se lahko lastniki obrnejo na revirne gozdarje in lokalna društva lastnikov gozdov. Informacije nudijo tudi:

 • Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline: Jože Jeromel (041 321 099),
 • Zveza lastnikov gozdov Slovenije: Veronika Valenta (051 317 105), Jože Mori (041 657 546).

Rezultati 9. licitacije lesa >>