Za privlačen in bogat vrt: www.vrtnarava.si

WoodChainManager - spletni portal za organizacijo gozdnih del

 • 30.06.2015
 • Slika orodja za izračun normativov30. junij 2015 - Oddelek za gozdno tehniko pri Gozdarskem inštitutu Slovenije je razvil spletni portal z orodji, ki bodo v pomoč vsem, ki organizirajo proizvodnjo in lastnikom gozdov, ki najemajo zunanje izvajalce. Portal omogoča organizacijo in optimizacijo dela v gozdarstvu ter izračun stroškov.

  Gospodarska panoga gozdarstva vsebuje več členov, ki so del gozdno-lesne verige. V vsakem členu lahko izbiramo različne stroje in med seboj povezujemo različne proizvodne procese. Pri tem je največje vprašanje višina stroškov, ki vpliva na končni izkupiček. Optimizacija proizvodnih procesov in izbira pravih strojev je ključnega pomena za čim nižje proizvodne stroške.

  Gozdarski inštitut Slovenije je izdelal spletno orodje, ki omogoča enostavno izbiro tehnoloških modelov za proizvodnjo okroglega lesa in izdelavo sekancev. Orodje omogoča vizualizacijo tehnoloških komponent vzdolž gozdno-lesnih verig.

  Gozdno lesna veriga v proizvodnji drv
  Slika: Prikaz proizvodne verige za neprofesionalno proizvodnjo polen za domačo rabo izdelan z orodjem WoodChainManager (slika: GOZDIS)

  Na spletnem portalu WoodChainManager je mogoče:

  • izračunavati normative za gozdarsko proizvodnjo,
  • izdelati kalkulacije stroškov uporabe različne gozdne mehanizacije,
  • izdelati interaktivne pregledne opise gozdno-lesnih verig,
  • pretvarjati med prostorninskimi, utežnimi in energijskimi enotami.

  WoodChainManager

  Portal ima že nekaj izdelanih primerov proizvodnih verig s podrobnimi izračuni. Ti primeri bodo v pomoč vsem, ki jih zanima organizacija tradicionalne proizvodnje okroglega lesa (sečnja z motorno žago, spravilo s traktorjem), neprofesionalne proizvodnje drv in lesnih sekancev za domačo rabo, proizvodnje zelenih sekancev, strojne sečnje in spravila lesa z žičnim žerjavom.

   

  Knjiga drevesne vrste na slovenskem