Akcija ob nakupu motornih žag

V zasebnih gozdovih se je posekalo premalo

19.03.2012

Sekač pri poduranju drevja19. mar. 2012 - V Sloveniji je bilo v obdobju od leta 2001 do leta 2010 posekanega 31,5 milijona m3 lesa, je objavil Zavod za gozdove Slovenije. V povprečju se je na hektar posekalo 27,4 m3 lesa, povprečno posekano drevo pa je imelo 0,87 m3. V zasebnih gozdovih je bilo posekano premalo lesa.

Zavod za gozdove Slovenije je v spremni publikaciji h gozdnogospodarskim in lovskim upravljavskim načrtom za obdobje 2011 – 2020 objavil nekaj zanimivih podatkov o sečnji lesa v obdobju od leta 2001 do 2010.  V državnih gozdovih je bilo načrtovan posek v višini 11,97 milijona m3 lesa, posekanega pa je bilo 11,93 milijona m3 lesa ali 99,7 % načrtovanega poseka. Količina posekanega lesa na hektar je v povprečju znašala 47,3 m/3, povprečno posekano drevo pa je imelo 0,90 m3.

V zasebnih gozdovih je bila realizacija mnogo slabša. Načrtovanega poseka je bilo za 28,69 milijona m3, realiziranega pa le 19,60 milijona m3 ali 68 %. Povprečni posek na hektar je znašal 21,9 m3, povprečno posekano drevo pa je imelo 0,85 m3.

Statistika poseka kaže, da posek v zasebnih gozdovih še zdaleč ne dosega načrtovanega poseka. Povprečni realiziran posek na ravni celotne Slovenije je v zasebnih gozdovih znašal 2,21 m3/ha, prirastek pa 7 m3/ha, je jasno, da se lesna zaloga v zasebnih gozdovih povečuje. Glede na to, da so ti gozdovi bili v preteklosti slabše vzdrževani, pa to ne pomeni, da se enako intenzivno povečuje tudi vrednost lesa.

Fotografija: dan / FreeDigitalPhotos.net

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa