Husqvarna 560XP Mark II

2014

Jesenov krasnik je novi škodljivec na jesenih v Evropi

19.08.2014

Leta 2007 se je v okolici Moskve pojavil jesenov krasnik (Agrilus planipennis). Škodljivec, ki napada jesene, se je v Združenih državah Amerike pojavil leta 2002, ocena škode, ki jo bo povzročil v obdobju od 2009 do 2019, pa je več kot 10 milijard dolarjev.

Vedno več težav v evropskih gozdovih

12.08.2014

Gozd po žledolomuV 20. stoletju so se močno povečale poškodbe, ki jih v evropskih gozdovih povzročajo veter, podlubniki in požari, je pokazala raziskava skupine evropskih znanstvenikov. Glavni vzrok so klimatske spremembe. Količina poškodovanih dreves se bo povečevala tudi v 21. stoletju in pričakovati je, da bo vsako leto do leta 2030 zaradi podlubnikov, vetra in požarov poškodovanih dodatnih 0,91 milijona m3 lesa.

Zaščita večjih dreves pred objedanjem jelenjadi

04.08.2014

V zimskem času, ko je snega veliko, ali pa leži dolgo časa, začne jelenjadi primanjkovati hrane. Tedaj se loti debel dreves, kjer objeda lubje. Takšno objedanje lahko povzroči veliko škodo, napravi rane za vdor bolezni, zmanjša odpornost drevesa, njegovo prirast in, v številnih primerih takšna drevesa propadejo. Kadar gre za vrednejša drevesa, je škoda zelo velika, zato jih je smiselno zaščititi s premazi, tulci ali ograjo.

Tujerodne drevesne vrste v slovenskih gozdovih

29.07.2014

Človek je že od pradavnine pomemben dejavnik pri širjenju rastlinskih vrst. Nekatere vrste razširi nehote, ko jih pri potovanju ali transportu izdelkov in surovin iz enega dela sveta v drugi nevede prenese v obliki semen, nekatere pa prenese namenoma, ker mu nudijo določeno korist. Tudi v proizvodnji lesa imamo številne primere, ko so sadili tuje drevesne vrste v novem okolju. Ko se neka drevesna vrsta zasidra v okolju, ki ji ustreza, pred tem pa v njem ni uspevala, običajno začne več kot uspešno tekmovati z domačimi vrstami, ki jih počasi izriva.

Vpliv žledoloma (februar 2014) na odkupne cene lesa

14.07.2014

14.7.2014 - Odkupne cene lesa so eden izmed najpomembnejših dejavnikov za lastnika gozda, ki z gozdom intenzivno gospodari. Letos je Slovenijo prizadel močan žled, zaradi katerega je treba posekati več kot 7 milijonov kubičnih metrov lesa. Trg je preplavljen z lesom slabše kakovosti, kar je vplivalo na cene lesa. Naredili smo primerjavo odkupnih cen lesa v maju 2013 in maju 2014.

Sprehod skozi gozd spodbuja domišljijo

23.06.2014

Pri sprehodu skozi gozd smo v tesnem stiku z naravo. Če se na sprehod odpravimo sami, je ta stik še nekoliko bolj intenziven. Na sprehodu z družino ali otroci, pa lahko skupaj opazujemo naravo, drevesa in podobe, ter iščemo različna gozdna bitja. Sprehod po gozdnih poteh ali skozi gozd, kjer poti ni ali pa so se izgubile v davnini, žgečka domišljijo, da v oblikah lesa, listov in v igri svetlobe in senc išče različne podobe.

Točka preloma: Kam z lesom

07.06.2014

7.6.2014 - RTV Slovenija je 3. junija pripravila oddajo Točka preloma o problematiki sanacije gozdov po februarskem žledolomu. Do sedaj je bilo posekanega in iz gozdov odpeljanega 1/5 poškodovanega lesa. Težave so pri prodaji lesa, cene so padle, skladišča so polna.

Teden gozdov 2014

23.05.2014

Vsako leto že od začetka 70-tih let 20. stoletja ob koncu maja poteka Teden gozdov. V tem tednu potekajo številne prireditve na katerih lahko spoznavamo pomen gozdov, njihov vpliv na človeka in človekov vpliv na gozd. Letos Teden gozdov poteka od 24. maja do 1. junija, nekaj dogodkov pa se bo zvrstilo tudi v juniju.

Delavnica »Zelena delovna mesta za gozdarje«

16.05.2014

16.5.2014 - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete UL organizira posvetovanje oziroma delavnico na temo okolju prijaznih delovnih mest, t.i zelenih delovnih mest, ki bo v četrtek 22. maja 2014 v Ljubljani. Zelena delovna mesta so osnova trajnostnega gospodarjenja, ki ima ugoden vpliv na okolje in se bistveno razlikuje od uveljavljenega načina gospodarjenja, ki temelji na izčrpavanju virov in degradaciji okolja.

Pages

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem