Uniforest

Zanimivosti

Rezultati 21. državnega sekaškega tekmovanja lastnikov gozdov – 2019

 • 27.08.2019
 • Sekač tekmuje

  V okviru sejma Agra je v Gornji Radgoni v nedeljo potekalo 21. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov. Tekmovanja so se lahko udeležili neprofesionalni sekači, torej posamezniki, ki niso zaposleni v podjetjih, ki se ukvarjajo s sečnjo in spravilom lesa. Med moškimi je prvo mesto zasedel Janko Mazej (OE Nazarje), drugi je bil Miha Brlec (OE Ljubljana) in tretji Marko Jelšnik (OE Nazarje). Med ženskami je prvo mesto zasedla Darja Bobovnik (OE Nazarje), drugo mesto je osvojila Pavla Voler (OE Nazarje) in tretje mesto Lučka Jelšnik (OE Nazarje).

  V Sloveniji se je pojavila rjava bukova pegavost

 • 26.08.2019
 • Rjava bukova pegavost - okužba lista

  V Sloveniji se vsake toliko časa pojavi kakšna nova bolezen gozdnega drevja, ki napada bukev. Lani so strokovnjaki Gozdarskega inštituta Slovenije ugotovili, da se je na slovenskih bukvah pojavila rjava bukova pegavost (Pseudodidymella fagi). Gliva povzroči nastanek rjavih peg nepravilnih oblik na listih.

  Tečaji za varno delo v gozdu – jesen 2019

 • 23.08.2019
 • Sekač podira drevo

  Zavod za gozdove Slovenije bo letos izvedel predvidoma še nekaj tečajev za varno delo z motorno žago in varno delo s traktorjem. Tečaji za varno delo z motorno žago trajajo dva dneva, tečaji za varno delo s traktorjem pa en dan. Prijave so mogoče do zasedbe prostih mest.

  Sprehod skozi gozd - avgust 2019

 • 20.08.2019
 • Gorski smrekov gozd

  Napovedan je bil vroč avgustovski ponedeljek, v katerem naj bi temperature v dolinah in kotlinah po vsej Sloveniji krepko presegle 30 stopinj Celzija. Na takšen dan je najbolje pobegniti v višave, kjer so temperature bistveno nižje, še posebej v gozdovih. Odpravil sem na pohod od Rogle do Lovrenških jezer, kjer me je pot vodila nekaj časa po pašnikih, potem pa večji del skozi zanimiv smrekov gozd na nadmorski višini med 1400 m in nekaj preko 1500 m.

  Intenziven napad podlubnikov v prvi polovici 2019

 • 01.08.2019
 • Zavod za gozdove Slovenije je sporočil, da v Sloveniji letos poteka zelo intenziven napad podlubnikov. Najhuje je na Gorenjskem, Kočevskem in Koroškem. Do 25. julija je bilo za posek zaradi lubadarja označenih že za 470.000 m3 lesa.

  Stanje slovenskih gozdov v letu 2018

 • 23.07.2019
 • Gozd

  Zavod za gozdove Slovenije je objavil poročilo o stanju gozdov za leto 2018, ki je dosegljivo na njihovi spletni strani. V letu 2018 je bilo z gozdovi porasle 58,1 % površine Slovenije, zaraščanje pa se je, z izjemo bolj odmaknjenih predelov, ustavilo.

  Fotografski natečaj "Gozd in človek"

 • 20.07.2019
 • Fotografski natečaj "Gozd in človek"

  Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ob 70-obletnici ustanovitve organizira fotografski natečaj na temo »Gozd in človek«. Tema natečaja je gozd in človekov odnos do gozdnega prostora. V okvir teme natečaja sodijo posnetki, s katerimi želijo fotografi opozoriti na lepote žive in nežive narave v gozdu in na značilnosti ali posebnosti, ki so posledica večstoletnega človekovega neposrednega ali posrednega delovanja v njem v najširšem smislu. Fotografije naj kažejo naravne gozdne oblike in njihovo ohranjenost ter odnos in vpliv človeka, sodobne družbe ali tehnologije na gozd. Fotografije naj imajo sporočilno vrednost razpisane teme.

  Pages

   

  Intergozd - vaš drzužabnik v gozdu