Zanimivosti

Zaključena spomladanska sadnja dreves

22.05.2020

Zavod za gozdove Slovenije je zaključil s spomladanskim pogozdovanjem. Posadili so 397 ha gozdnih površin, ki so bile predvidene za umetno obnovo. Sadnja se je izvajala na površinah, ki so jih v zadnjih letih prizadele različne ujme.

Navadna barvilnica ogroža pomlajevanje gozdov

19.05.2020

Navadna barvilnica

Navadna barvilnica (Phytolacca americana) je invazivna rastlina, ki se je naselila v naših gozdovih.  Zelo hitro se širi na posekah in na gozdnih vrzelih, kjer zelo dobro tekmuje z domačimi rastlinskimi vrstami in jih tudi preraste. Zelo ovira pomlajevanje in jo je, zaradi dolgoživosti semen, težko izkoreniniti.

Sprehod skozi gozd po krajinskem parku Lahinja - maj 2020

16.05.2020

Krajinski park Lahinja

Za tokratni majski sprehod sem se odpravil v Belo krajino, natančneje v krajinski park Lahinja. Krajinski park obsega sedem kilometrov zgornjega toka reke Lahinje z njenim izvirom. Tu se gozd prepleta z reko v prijetni in spokojni harmoniji. Lepo urejene in označene poti vodijo mimo številnih naravnih in kulturnih spomenikov. Spoznavamo lahko številne obvodne rastline in drevesa in uživamo v sprehodu v gozdu ob tako počasi tekoči reki Lahinji, da njenega toka skoraj ne bomo opazili.

Intenzivni napadi podlubnikov se nadaljujejo tudi v 2020

13.05.2020

Lubadarice

Do konca aprila 2020 je Zavod za gozdove Slovenije odkazal že 208.000 m3 dreves za posek, kar je 35 % več kot v enakem obdobju lani. Zavod za gozdove poziva lastnike gozdov, da redno in skrbno pregledujejo svoje gozdove in izvajajo ustrezne ukrepe in predpisana dela.

Poslovanje SiDG v letu 2019

03.05.2020

Logotip Slovenski državni gozdovi

Podjetje Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki upravlja z državnimi gozdovi, je objavilo podatke o poslovanju v letu 2019. Podjetje, ki upravlja s skoraj večino gozdov, ki so v državni lasti (21 % slovenskih gozdov), je leto zaključilo z 11,4 milijona dobička. Prodali so 1,35 milijona m3 gozdnih lesnih sortimentov. Neto donos za državo je znašal 27,7 €/m3.

Dokumentarni film Gozd in podnebne spremembe

28.04.2020

Gozd in podnebne spremembe

Podnebje se spreminja in gozdovi se na spremembe odzivajo. V dokumentarnem filmu, ki so ga pripravili Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije in RTV Slovenije, slovenski gozdarski strokovnjaki govorijo o spremembah, ki se v gozdovih dogajajo. V filmu je predstavljen projekt LIFEGENMON preko katerega strokovnjaki spremljajo in ugotavljajo genetsko raznolikost bukve in jelke.

Dan Zemlje 2020: Gozd in podnebne spremembe

22.04.2020

Zemlja v rokah

V letu 2020 svet že petdesetič po vrsti obeležuje Dan Zemlje, vse od leta 1970 dalje, ko se je 22. aprila v ZDA na ulice podalo 20 milijonov ljudi, ki so protestirali proti uničevanju in degradaciji okolja. Dan zemlje je namenjen ozaveščanju o pomenu varovanja našega okolja in planeta Zemlja. Tema letošnjega Dneva Zemlje je boj proti podnebnim spremembam.

Pages